Installation av bergvärme

Installation av bergvärme pågår och beräknas klart till årsskifte