Avfallshantering

Det finns 3 rum för hushållssopor och kompost, ett på vardera Gränby tvärgata 2 och 4 och ett på Källparksgatan 2. För övrig sortering finns ett grovsoprum i anslutning till garagen samt plastkärl som finns vid parkeringsautomaten. 

Det grovsoprummet saknar sortering för fraktas själv till återvinningen. Sopor får ej ställas på loftgångarna.