Inglasning

Inglasning är tillåten efter Föreningens godkännande.