Inglasning

Inglasning är tillåten efter Föreningens godkännande. Byggnadslov krävs vid inglasning som medlem söker själv.