För kännedom

2018

Bygglov för inglasning av balkonger är klart.

Energideklaration utförd.

Byte av städbolag.

Vår förvaltare Azets är uppköpt av Ekonomisk Förvaltning i Uppsala.

 

2017

Balkongrenovering.

Målning av fönster och dörrar på loftgångssidan.

 

2016

Renovering av loftgångarna.

Byte av ledljus på loftgångarna.

Spolning av samtliga avlopp.

 

2015

Byte av lås i hela fastigheten.

Nytt torkskåp.

Byte Vicevärd till Chariton Amanatidis.

Byte till ledljus i källargångarna.

 

2014

Upprustning av utemiljö och trädgård.

Följt upp och åtgärdat upptäckta fuktskador.

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

Information för råd och regler skapades.

Skapat underhållsplan.

Reparation av tak.

 

2013

Radonmätning. Samtliga lägenheter har givits möjlighet att utföra en radonmätning. Rapporternas årsmedelvärden var låga (30-200Bq/m3).

Fuktindikationsmätning för att upptäcka fukt och för att förebygga mögelskador.

Egenkontrollåtgärder enligt krav från Miljökontoret.

Hemsida skapad och e-post till styrelsen och vicevärd aktiverats.

Rengöring av im- och ventilationskanaler.

Hygienrutiner för soprum.

Byte av operatör för tv, telefoni och bredband från ComHem till Telia.

Störningspolicy upprättad.

 

2012

Nya tvättmaskiner i tvättstugan.

Nya ventilationsaggregat

Ny VVC-pump

Nya termostater till lägenhetsradiatorer

 

2011

Installation av Telias fibernät för telefoni, tv och bredband

 

2008

Energideklaration utförd.