Andrahandsupplåtelse

Att hyra ut i andrahand

Man kan enligt bostadsrättslagen hyra ut sin lägenhet, men styrelsen måste ge sitt samtycke. Det kan vara under en viss begränsad tid och förenat med särskilda villkor som t.ex. att man arbetar eller studerar på annan ort.

Vid ansökan måste följande uppgifter alltid lämnas: tid för uthyrning, hyresgästens namn, personnummer, nuvarande adress, uthyrarens kontaktuppgifter under hyrestiden och anledningen till uthyrningen. Ansökan måste lämnas i god tid innan uthyrningen.

En avgift tillkommer och giltig hemförsäkring krävs.

Bostadsrättshavaren ansvarar alltid för lägenheten och att föreningens regler följs. Ta därför alltid reda på exakt vad som gäller i det enskilda fallet och för den boende.