Styrelsen

Ulf Burström

Ordförande

Tommy Eklund

Ledamot

Kristina Johansson

Ledamot

Carina Hill

Ledamot

Angelica Olausson Rantatalo

Ledamot

Kianosh Alamdoost

Ledamot

Rasmus Arbin

Suppleant

E-post: styrelsen@brflinjalen.se 

 

Vicevärd

Vår vicevärd Chariton Amanatidis finns på plats på expeditionen på tisdagar jämn vecka 18.00–18.30 och ojämn vecka 15:00-15:30 om inget annat angetts.

Det går också att ringa till Chariton på 072-226 54 00 eller skicka e-post till vv@brflinjalen.se