Budget 2024

Budget görs årligen året innan i november tillsammans med Nabo.

Nabo gör ett budgetutkast och presenterar detta för styrelsen som sedan kan göra ändringar.

Budgeten för 2024 gjordes 2023 i november och presenterades på ett budgetmöte för styrelsen. 

Budget för 2025 kommer att hanteras på liknande sätt, inför budget 2025 ska även underhållsplanen gås igenom och diskuteras vilka ärenden som ska prioriteras.